A bél helmintjai járványtana, Férgek vagy protozoák

Proteus férgek, Tartalomjegyzék

A nem egyetlen képviselőjét ugyanazzal a névvel jelöljük. A vakgőte Proteus anguinus Laur.

Férgek vagy protozoák, A bél helmintjai járványtana

Vakgőte Proteus anguinus Laur. A vakgőte kétségtelenül egyike a legnevezetesebb állatoknak. Teste hosszú, apró, egymástól elálló lábai vannak, az elülsők három, a hátulsók pedig két karomtalan ujjat hordanak, orra a csukáéra emlékeztet, szemei kicsinyek s Hess szerint nem annyira elcsenevészedtek, mint inkább mintegy durva körvonalakban megrajzoltak, melyek el vannak rejtve a bőr alá és csak a fiatal állatokéi láthatók. A vakgőtének több változata van, melyek az orr alakja, a kopoltyúbojtok fejlettsége és az oldalredők száma tekintetében térnek el egymástól.

Choose your language

Színezetük Schreiber E. Sok példány ez alapszínét többé vagy kevésbbé határozottan kiemelkedő, egyszer kisebb, máskor nagyobb, egyszer szabályos, máskor szabálytalan, sárgás, szürkés vagy vöröses színű pontok vagy foltok tarkázzák, melyek sűrűbben-ritkábban az egész testen el vannak szórva s néha megnagyobbodva, felhőszerű foltokká folynak össze.

Az élő állat kopoltyúi világos vérpirosak, azonban a fényen elhalványodnak. Ha az állatok hosszabb ideig ki proteus férgek téve a fény hatásának, egyesek egyenletes vörösbarnák vagy kékesszürkék lesznek, másokon sötétebb, rendesen kékesfekete foltok keletkeznek, ismét másoknak meg mind a két oldalán egy-egy sötét sáv vehető észre, azonban az orr, az ujjak hegye fehéres marad, valamint a kopoltyuk vége is.

A test hosszúsága elérheti a A vakgőte kizárólag földalatti vizekből ismeretes, és pedig Krajnából, az isztriai partvidékről, Dalmáciából és Hercegovinából. Különösen gyakori az Proteus férgek körüli karsztbarlangokban, a Magdolna- és Kleinhäusler-barlangokban, ahonnan a legtöbb állat kerül a kereskedésbe, de nem fordul elő a tulajdonképpeni adelsbergi barlangban.

proteus férgek milyen férgek jönnek ki a széklettel

Előfordul továbbá, Schreiber szerint, a sittichi-barlangban, ahol különösen nagy, még 30 cm hosszúságot is elérő példányok fordulnak elő, melyeket heves nyári záporok után a víz néha kisodor a barlangból; előfordul azután a Vir melletti forrásban Sittich és St. Veit közt, a Rupnicában Rupa mellett, a Susnic patakban Sica mellett Töplitz közelében, a Setebáh forrásban Laas mellett és még nagyon sok helyén Krajnának és Isztriának.

Feltünő, hogy nem ismeretes példány déli Horvátországból, pedig ez a föld beleesik az állat előfordulási körébe. Azonban bizonyos, hogy az állat itt is él, amire nemcsak következtethetünk, hanem biztosan tudjuk is, mert hiszen Kitaibel Pál, a híres magyar botanikus és a proteus férgek egyetem tanára, júliusában meg is találta a Velebitben, a Stirovacsa és a Badany-hegy közé eső Senjski put nevű völgyben, azonban, sajnos, a példányokat nem hozta magával, sőt még egészen pontos feljegyzései amikor a férgek rosszak ismeretlenül hevertek kiadatlan naplójában egészen ig, amikor a napló állattani adatai végül napvilágot láttak.

A parasztok, akik az állatot nagyon jól ismerik, mivel fogása kenyérkereset számukra, azt beszélik, hogy az rendszeresen csak a barlangok mély öbleiben található, a napvilágra feltörő vizekben ellenben csak heves záporok után, mikor a földalatti vizek erősen megduzzadnak és magukkal sodorják állatunkat is. Ámbár állandóan a vízben él, a barlangi vezetők állítása szerint néha, különösen zivatar közeledtekor, otthagyja a vizet és a parti iszapban mászkál ide-oda nagy gyámoltalanul.

A parasztok mostanában minden erősebb zápor után átvizsgálnak bizonyos tócsákat, melyek alulról töltődnek meg, vagy a földalatti patakok torkolatát, proteus férgek az oda kivetett állatokat s megőrzik őket mindaddig, proteus férgek el nem adhatják őket.

proteus férgek étel és rossz lehelet

Azonkívül fáklyavilág mellett behatolnak az olyan barlangok belsejébe, melyekben tavak vannak vagy patak fut rajtuk végig, iparkodnak a vizet megvilágítani és a meglesett állatokat hálóval vagy puszta kézzel kifogják. A zsákmányt azután szélesszájú, félig vízzel, félig levegővel telt, finom hálóval lefedett üvegekben őrzik meg és küldik szét. A vakgőtét sok állatkedvelő és búvár tartotta már fogságban és figyelte meg gondosan, s egyes példányok már 6–8 évig is eléltek egyszerű medencében, sőt üvegben.

Nagy tabletta a férgek címért

A foglyok rendesen az edény fenekén tartózkodnak, többnyire kinyúlt testtel vesztegelnek ugyanazon proteus férgek helyen, közben-közben kapargálva proteus férgek, hogy előbbre menjenek. Proteus férgek, ha edényük sötét helyen áll, nagyon nyugodtan hevernek, de minden fénysugár felizgatja és arra készteti őket, hogy amilyen gyorsan csak lehet, sötétebb helyre jussanak. Az olyan medencékben, melyeknek a vizét ritkán változtatják, gyakran feljönnek a víz színére lélekzetet venni; ilyenkor eltátják a szájukat és egyidejűleg gurgulázó zajjal buborékokat bocsátanak ki kopoltyúréseikből, a mélyebb vagy állandóan frissített vízben ellenben kopoltyúik útján szerzik meg a szükséges oxigénmennyiséget, azért az ilyen vizekben sohasem is jönnek a felszínre.

Ha kivesszük őket a vízből, 2–4 óra mulva menthetetlenül elpusztulnak. De, miként Schreiber megállapította, nagyon sekély vízben életben tarthatók, mert ilyen körülmények között az történik, hogy tüdeik megnagyobbodnak és kitágulnak, ellenben túlnyomóan a kopoltyúik fejlődnek ki, ha férgekkel fertőzve, tünetek állandóan a víz alatt tartózkodni.

Különböző kísérleteket végeztek, hogy átalakulásra bírják őket, pl. A Proteus érzékei általában véve gyengék, azonban éppen azok, amelyeket egészen elcsenevészedetteknek tartunk, meglepő élességet tanusítanak. Így az állatok rögtön észreveszik, ha eleséget szórunk a medencéjükbe és azt majdnem csalhatatlan biztossággal ragadják meg, úgyhogy hajlandók vagyunk szaglásuk vagy tapintásuk jelentékeny fejlettségében hinni, mert pontnagyságú, elrejtett szemeikről proteus férgek sem tételezhetjük fel, hogy többet tudna tenni, mint a világosságot megkülönböztetni a sötétségtől.

Navigációs menü

Dobois szerint egyébként fényérzékenységüknek nemcsak a szemeik a proteus férgek, hanem az egész bőrük, csakhogy a proteus férgek feleannyira érzékeny, mint a szemek. Chauvin kisasszony évekig tartó megfigyelései szerint állatunk tájékozódóképessége is rendkívül finom. A fogságban tartott példányok férgeket és csigákat esznek, s Welker adatai szerint különösen szeretik a vízibolhákat, amelyek a vízi növények közt szájöblítő és rossz lehelet mindig nagy tömegekben élnek.

E búvárnak két fogságban tartott példánya, ha felzavarták őket, körben szokott úszkálni medencéje fala mentén, nagy gyorsasággal és ilyenkor gazdájuk nagy örömmel figyelhette meg, hogy állatai azonnal odaúsztak a nekik beszórt eleséghez és bár szemük a bőr alá volt rejtve, a leggyorsabb úszkálás közben ide-oda kapkodva, megragadták a prédát, ellenben sohasem látta senki sem, hogy mozdulatlan állattal törődtek volna. Egyesek makacsul visszautasítanak minden táplálékot, és mégis, ha csak állandóan friss vízzel látják el őket, évekig is elélnek a nélkül, hogy az ember tudná, miből.

Tartózkodási helyeiken fedeztek ugyan fel mindenféle állatot, amelyek táplálékul szolgálhatnak nekik, s egyesekről megállapították azt is, hogy apró kagylók héjait hányták ki, azonban azért még manapság sem proteus férgek pontosan, hogy miből is táplálkozik a szabadban. Werner megfigyelése szerint megtámadja az apró halakat is és proteus férgek tüskés pikón, melyet egy nagy Proteus a hasánál fogva ragadott meg, az utóbbi állkapcsának a lenyomatát még jóval proteus férgek is világosan meg tudta különböztetni, miután a hal már régen elmenekült előle.

Álomszótár, álomfejtés - Nagy tabletta a férgek címért

Tucatszámra tartottak már vakgőtéket együtt éveken át, és látták is őket játszadozni egymással, de párzásukat még nem figyelte meg senki sem, azonban egy Prelessnig nevű barlangi vezető már ben megfigyelte, hogy az állat petéket rak, s úgy is tudjuk, hogy szaporodásának ez a rendes módja. Csak az nem volt eldönthető, hogy a Prelessnig által tartott mindkét példány proteus férgek le az általa megszámlált 58 petét, avagy csak az egyik?

Chauvin kisasszony is megfigyelte ben, amint az egyik példánya petéket rakott le az akvárium üvegfalára. A gömbalakú pete 11 mm átmérőjű, a kocsonyarétegen belül levő, 6 mm átmérőjű hártyás burok zárja magába a sárgásfehér, 4 mm átmérőjű szikanyagot.

Citrosep a paraziták ellen

A sziket körülvevő kettős burok színtelen és átlátszó. A hímet és nőstényt kívülről közönségesen nem lehet megkülönböztetni egymástól, különbség csak a nász idejében jelentkezik, amennyiben ilyenkor a hím kloakatájéka tetemesen proteus férgek, a nőstény teste pedig, főként függélyes proteus férgek, jobban megtelik. Ilyenkor hím és nőstény farkán egyaránt keskeny, bodros vitorla alakul ki, és testük színe is élénkebb lesz. Azt körülbelül biztosra lehet venni, hogy a megtermékenyítés a nőstény testében megy végbe, azonban eddig még nincs bebizonyítva.

egyszerű módszer a paraziták testének megtisztítására tabletták a bőr alatti parazitákhoz

A nőstény petéit éjjel rakja le s mindegyiket külön ragasztja fel. A lárvákat csak ban írta le Zeller E. Az ő fogságban tartott vakgőtéi április től ig 76 petét raktak le.

Amoeba eats two paramecia (Amoeba's lunch)

Ezekből 90 nap multán két darab, 22 mm hosszú lárva bújt ki, amiből a farokra csak 5 mm esett. Alakjuk tekintetében a felnőtt egyénekhez hasonlítottak, azonban a vitorlájuk végignyúlt az állat testének háromnegyed részén, szemeik pedig sokkal jobban láthatók voltak és proteus férgek nagyobbak, mint amekkorák a felnőtt állatéi. Proteus férgek nem voltak fejlettebbek a felnőttekéinél. Elülső lábaikon már három ujjuk volt, ellenben a hátulsók még csonkszerűek voltak.

Zeller proteus férgek példányait a szabadban tartotta, de olyan gondosan, hogy vizük hőfoka legföljebb 5 és 18 C között ingadozhatott.

A bél helmintjai járványtana, Férgek vagy protozoák

Néhány éve két búvár rövid egymásutánban azt a felfedezést tette, hogy a vakgőte bizonyos körülmények között eleveneket szül és ezzel megerősítettek egy régebbi adatot, amelynek addig nem nagy hitelt adtak. Az ő adatai szerint e lárva elülső lábain hosszabb ideig csak két ujj van, és a harmadik ujj nyomai csak jóval proteus férgek jelennek meg, amikor a lárva már aránylag nagyon jól fejlett.

Zeller e megfigyelését külön ki kell emelnem, mert azok az én idevágó megfigyeléseim szempontjából is fontosak. Ebben a jegyzőkönyvben Geck J. Ez a jegyzőkönyv a tanuvallomások lényege és a fogalmazás szerint sokkal hitelesebbnek látszik, semhogy az ember mint kitaláltat és proteus férgek hitelt nem érdemlőt minden további nélkül visszautasíthatná Mindez egészen jól vág azzal, amit én is megfigyeltem az én Proteus-lárváimon.

A Geck által adott tekintélyes méret, 1. Az általam ismert irodalomban egyetlen adatot sem találok, mely a vakgőte elevenszüléséről szólna. Tehát a Michahelles által ből leírt eset mindeddig teljesen magában álló kivétel.

csepp férgektől gyermekeknek és felnőtteknek

Ez az eset általános biológiai szempontból még sokkal érdekesebb, mint a Michahelles-féle, és pedig először azért, mert én új szervezetnek a keletkezését és növekedését olyan anya testében figyeltem meg, amely már több, mint 13 hónapja egyáltalában nem evett, ami egészen rendkívüli életszívósságra vall; másodszor nevezetes az eset azért, mert az ivadék az anya ivarjáratának a táplálás feladatához való minden különös alkalmazkodás nélkül ért el igen tetemes nagyságot.

Az állatok már néhány proteus férgek óta a kereskedőnél voltak.

  1. A vizeletminta vétele és vizsgálata ebm Nők szövődménymentes fertőzése esetén nem szükséges vizeletvizsgálatot végezni.
  2. Parazita és gombaölő hatóanyagok, melyeket erőteljes fellépés jellemez candidaegysejtű paraziták protozoák és férgek ellen.

Amint szeptember első felében megkaptam őket, tisztavízű vízvezetéki vízzel megtöltött kerek akváriumban proteus férgek el állataimat; a vizet hetenként egyszer vagy kétszer változtattam. Az akváriumot laboratóriumom dolgozószobájának az ablakában helyeztem el, ahol jól meg volt világítva. Az állatok anatómiai és szövettani vizsgálatok anyagául voltak szánva, rám nézve tehát nem volt fontos a táplálásuk, mert eléggé erősek voltak és azt proteus férgek saját tapasztalataimból tudtam, hogy a vakgőte hosszabb ideig is jól megvan táplálék nélkül.

Mivel a még életben lévő három példány a finomra vagdalt húst nem akarta megenni fogságuk egész ideje alatt egyáltalában nem vettek magukhoz semmiféle táplálékot semés mivel a korán beköszöntő téli hideg miatt nem lehetett beszerezni kellő mennyiségű apró rákocskát sem, az állatok minden táplálék nélkül maradtak és tiszta vízben éltek október derekáig. Valamelyest lesoványodtak, azonban állandóan ébren voltak és nagyon elevenen mozogtak, színük pedig, mivel állandóan ki voltak téve a fénynek, egészen sötét, barnásfekete lett.

Már néhány hónapja észrevettem, hogy példányaim egyike valamivel vaskosabb a többinél és valamivel lustább is. Azonkívül megállapítható volt az is, hogy ennek a nősténynek a kloakanyílása valamivel szélesebb volt, mint korábban.

A fiatal poronty rendkívül gyenge volt, hogy az emberek megfertőződnek férgekkel lomhán uszkált és mechanikai ingerekre proteus férgek kevéssé reagált.

Csak egypár óráig élt még, mivel délfelé már kimult. Először is fölötte világos volt, úgyhogy gyenge bőrén keresztül nagyon jól lehetett látni a zsigereit; két fekete, pontszerű szeme nagyon jól megkülönböztethető volt, ami Michahelles és Zeller adataira emlékeztet.

Másodszor feltűnő volt, hogy proteus férgek végtagjain bika férgek érdekes fejlődésbeli hiányosságot lehetett megállapítani. Elülső jobboldali végtagján az ujjak egészen normálisan voltak kifejlődve, a baloldalin ellenben csak két ujj volt, a harmadiknak a nyoma nélkül, olyan hiányosság, mely azért érdekes, mert Zeller megfigyelései szerint a Proteus-lárva elülső lábain hosszabb ideig csak két ujj van, míg a harmadik csak későbben jelenik meg.

Az esetet tehát a gátolt fejlődés egyik esetének kell tekintenünk.

Gyakori paraziták a vizeletben

Ez az egyoldalú hiányosság valószínűleg annak az egyoldalú nyomásnak volt az eredménye, melyet az egyébként nagyon szűk és örökletesen méhként nem szolgáló petevezeték a növekvő poronty testére gyakorolt. Az általam megfigyelt példány sokkal nagyobb és idősebb volt, mint a Michahelles és Zeller által leírt újszülöttek.

Mert ez utóbbiak 1. Az ember előtt felmerül a kérdés, miért nem rakta le az anya a petéket, és ha már a peték fejlődése a petevezetékben megkezdődött, ami pl. Én azt hiszem, hogy a sajátságos jelenség okát a kedvezőtlen külső körülményekben és bizonyos fokig proteus férgek önszabályozásban kell keresni. Az anya egy évnél tovább fogságban volt és egyáltalában nem táplálkozott; állandóan vízvezetéki vízben tartózkodott, amelyben aligha volt valami tápanyag.

Én azt proteus férgek, hogy a fejlődő fiatal, miként az alpesi szalamandra esetében is látjuk, azokból az érett petékből táplálkozott, amelyek egymásután beléptek a petevezetékbe és itt sorjában elpusztultak.

A kedvezőtlen körülmények és pedig fénynek a hatása, megfelelő üregek és természetes talaj, valamint a táplálék teljes hiánya és valószínűleg a rendestől eltérő hőmérséklet okozták azt, hogy az illető nőstény a megtermékenyített petéket nem rakta le. A peték közül csak egy, és pedig valószínűleg a legkülső fejlődött ki, míg a többiek a fejlődő embrió tápláléka lettek.

Kammerer még azután is sokat foglalkozott a vakgőte szaporodásával és utolsó munkájában mint végső eredményeit, a következőket állapította meg. A Proteus 15° C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, függetlenül minden egyéb külső és belső tényezőtől, eleveneket szül, és mivel a rendes tartózkodási helyéül szolgáló barlangokban ekkora hőfok soha sincsen, a vakgőte rendes szaporodási módjának az proteus férgek kell tartanunk.

Az újszülött állatok 9.