Charles MacLean - voroscukraszat.hu

Az ujjammal kihúzom a férgeket

És ez így ment, már-már szabályosan, sűrű egymásutánban, két évfolyam lapszámain át, amíg a hiányos lapgyűjtemény végére értem. Az is észrevehető, hogy egy idő után már apadni látszik a lelkesült, kizárólagos érdeklődés a téma iránt, Az ujjammal kihúzom a férgeket kíváncsiság egyfajta keserűségbe, majd türelmetlen kétségbeesésbe fordult A lap szerkesztőinek pedig eszébe jut, hogy a háborún kívül egyéb emberi kérdések is vannak Az ujjammal kihúzom a férgeket a világon Másfajta könyveket emelek le a polcról.

Verseket olvasok, rég nem idézett költők bukkannak elő. Minden csupa újra felfedezés. Kérdés: milyen fajta háborús irodalmat is részesítsek előnyben? A csúcsokat? Az agyonidézett "slágereket"? És hogyan lehet egyáltalán regényekre kitérni? Összeírom a szóba jöhető szerzőket.

Közben körvonalazódik, bár még csak halványan, egy terve. Amit célzottan keresek, azt sokáig nem találom. Viszont akad más. Gyorsan belenyugszom: azt kell fölvenni a földről, ami épp elém kerül Régi könyvek tolják magukat előtérbe - teli penésszel, porral.

De információval is! Gyakran köhögök, bedagad a torkom.

Arany gyűrű szalagféreg

Mit lehessen tenni? Bennük van a "tudomány" Világméretű ez a jelenség is, akár a nagy a pinworms szaga a szájból származik. Nem egy író ezek közül mostanig inkább csak egy név volt a számomra. Endre Károlyra például mostanáig legyintettem; őt pedig ténylegesen a nagy háború avatta költővé! Első kötetében valójában az olasz harctérről írt versei dominálnak.

De hol vannak LCD malária plazmodium versek? Interjúi tanúsága szerint csak a legutoljára megjelent, ös válogatásban vállalja újra őket.

Sokáig nem hisz bennük, ifjúkori zöngeményeknek tartja valamennyit. Nem érti, mit "esznek" rajta az őt nyakra-főre dicsérő korifeus pályatársak. Már későn, a huszadik század hatvanas éveiben hajlandó csak reflektálni a témára, egy interjúban, akkor is a kérdező makacs érdeklődése az, ami válaszra provokálja: Az ujjammal kihúzom a férgeket a szó potenciális hatalmát, azét, amely azért született ilyennek, mert volt mit hordoznia.

Anélkül, hogy tudtam volna, vagy akartam volna, az átélt történelem költője lettem, sajgó reflektálója annak a drámai pergőtáncnak, ami minden pillanatunkban mindnyájunkat a véres húscafatokra való szaggatás vízióiban forgatott.

Bár ez a harctéri költészet a Az ujjammal kihúzom a férgeket szörnyhalált halás tudatából mint személyi költészet hajtott ki, szükségszerűen magán viseli az egész feláldozott ifjú nemzedék közös sorsát s talán ez ad néki időtálló jelleget.

CSEKE GÁBOR (SZERK.): SORSCÉDULÁK A NAGY HÁBORÚBÓL

S mégis, bevallom, magam is mostoha voltam ezzel a harctéren írt 42 versemmel - csaknem egy egész életen át mostoha. Első gyűjteményembe ben csak et vétettem fel belőlük, Kivétel nélkül mind a negyvenkettőt csak a mostani, Miért történt ez? Azért, mert sokáig azt hittem, hogy ezeknek a verseknek legnagyobb része még infantilis. Túlságosan zöld, éretlen gyereklélekből fakadtak. Hogy ezért van szükség gondos megválogatásukra.

  • Zenith tabletták férgek számára - Focista Nicolas Lombaerts
  • Orvos válaszol - Protexin
  • Kényszerű szabadulás | Petőfi Irodalmi Múzeum
  • Senior karrier Esett az eső, amikor háromnegyed hétkor lementem, hogy kiengedjem a kutyákat.
  • Hónapok óta elhúzódó székrekedésem van.
  • Much more than documents.

A mellőzött versekben épp az a megrendítő tragikum rejlett, mely specifikus volt a harctéren sínylődő generációmra nézve. Benn volt ezekben a versekben a lihegés a még ki nem élt élet után, benn volt a szégyenkezés a perditák szerelmére való rászorulás miatt, benn volt Az ujjammal kihúzom a férgeket gyerekes szilajság, túltelítettség, szűzies tisztaság tudatának etikája - mind, mind a kínok fájához való kikötöttség állapotában.

Ha kiütközik belőlük a serdületlenség, annál tragikusabb ezeknek a verseknek az alaphangja. Ezt még egy világháború sem tudta megcsinálni. Fiatal újságírószimattal s kényelmetlenül kényelmes helyzetében transzponálta igaz poéták formáit s hangulatait.

Vári Attila (Erdélyi és csángó költészet)

Természetesen elsősorban engem bányászott ki, de szerencsére nem jó bányász Csak annyi ő, mint a háborús revük szerzői. Hadd éljen szegény, s ha hazakerül, hadd élhessen meg e szörnyű háborúból, mely annyiunk életét vette el, vagy tette tönkre. Ám hívei hazajuttatják verseit, később is híven képviselik szellemét, méltatják tragikus sorsát, halott poétájukat megidézve korrigálják Ady elkapkodott pályatársi tévedését.

Igaz: a háború Az ujjammal kihúzom a férgeket született, harcra buzdító dalai, s köztük a meggyilkolt trónörököst dicsőítő ének Ferenc Ferdinánd jár a hadak élén még jobbára túlfűtött propaganda, de a Ferdinánd-kultusz láza hamar lelohad.

Mire a déli harctérről Gyónit Premysl védői közé veri a sors, már keserűen üzen az otthon maradt politikusoknak. Valóban zászlónkra illő személyiség volt néhai Ferenc Ferdinánd? Magyar ügy volt-e egyáltalán teljes mellszélességgel belerohanni a háborúba?

Az ön kérdése

Hogy alig-alig fordul meg egy-két napra a mi országunkban; kötelessége ha ide szólítja udvari bálra, csak megmutatja magát s másnap már bucsu nélkül, egy jó szó hátrahagyása nélkül szalad az 'ország szívéből' A magyar nemzet szívből gyászolta, siratta Rudolf királyfit; szivből gyászolta, siratta Erzsébet királynét.

Ferdinándnak csak hivatalos gyász jutott. Megesett jó szive az árván maradt gyermekeken, de Ferdinánd halála egyetlen magyar szemből sem fakasztott könnyet Az egész ország gyűlölte a komisz királyjelöltet, valóságos mámor tört ki, hogy megszabadultak tőle.

ürülék tojás féreg mennyit főzni paraziták hárs hamu

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, A lapok ennek pont az ellenkezőjét állították: nyilván, a háborús propaganda olajozottan működött. Komoly emberek, elismert nagy koponyák hitték és vallották fennhangon, hogy Az ujjammal kihúzom a férgeket a Szerbia elleni büntetőhadjárat jótékony esőként térül meg az országnak. Maga Móricz Zsigmond is megszédült: "A háború kitörése megdöbbentette, de valami titkos öröm is villogott benne - állítja Móricz Virág az Apám regényében.

Egyszer, húsz év múlva, az első háborús riportjait, novelláit olvastam, s a fiatalság kegyetlenségével szúrtam felé, számon kértem ezeknek az írásoknak derűs, tiltakozásmentes hangját. Nem illettek elveihez. Nem volt hajlandó vitatkozni erről. Komoran járkált a szobában, aztán soká keresgélt háborús jegyzetei között, s végül Az ujjammal kihúzom a férgeket tett egy lapot.

Csodálkozva néztem rá. Bólintott: - Azt hittem, hogy a mi szegény, mészárszékre hajtott bakáink kivívják a magyar dicsőséget Már-már mágikusnak hat az a forrongó, nyugtalan nyár: amint a túltelített béke egycsapásra önmaga ellentétébe fordul. Számomra Ady Endre reakciója különösen érdekes e sűrű pillanatokban: emberként s talán költőként is, úgy esik bele gyanútlanul az első világháború forgatagába, akár a légy a tejbe.

Pontosabban: bele se esett, mert Csinszkába esett volt bele - legalábbis akkor úgy gondolta - éppen azokban a napokban, hetekben és hónapokban, amikor körülötte majd mindenki a hadi helyzetről beszélt és "kutya Szerbiát" emlegetett. Amikor az alább olvasható Szabolcska-vershez hasonló erkölcsi buzdításoknak állt a nyilvánosság zászlaja: Szabolcska Mihály: Üzenet Magyar honvéd vagy, ehhez tartsd magad, Csak győznötök, vagy halnotok szabad.

Zenith tabletták férgek számára

Ki orvul fente fegyverét hazánkra: Lakoljon a gaz Isten igazába! Irtsd, ne kíméld, - hogy a honvéd nevet Unokája is emlegesse meg! De harc után, vagy fegyvertelenül, Árván ha egy is kezedre kerül: Hajolj le Az ujjammal kihúzom a férgeket érező sziveddel, S sebét kötözd be gyöngéd szeretettel, Testvér gyanánt, - hogy a honvéd nevet Unokája is emlegesse meg! Ady korabeli levelezésén végigkövethető az a mindent elborító, ködös zavar, amit a Csinszka iránt feltámadt, későn jött szerelem - Ady erejét felülmúló kihívásként - kiváltott a súlyosan beteg férfi lelkében és egzisztenciájában.

Ennél nagyobb káoszt már csak a háború zúdíthatott reá, amelyre - bár irtózott tőle és tragikus kimenetelűnek tartotta Magyarországra nézve - időnként maga is úgy gondolt, Az ujjammal kihúzom a férgeket megváltó alternatívára. Ám a lánykérés bonyodalmai Az ujjammal kihúzom a férgeket is annyira maguk alá gyűrik, hogy nehezen alakuló, többszörösen rendhagyó frigyének ügyét kész megtenni a maga személyes háborújának.

Ez élteti napjait, ez "igazolja" háttérben maradását. Olyannyira, hogy még az általa nem sokra becsült Tisza Istvánhoz is megalázkodva fordul közbenjárásért, de nem ám országos ügyben, hanem hogy segítsen neki a Csinszka apja által támasztott házassági akadályok áthidalásában.

Ady fogadott fia - személyi titkára - bevonul a seregbe, miatta nagyon aggódik, s közben attól tart, hogy nagyon könnyen őt magát is behívhatják. Gyakorlatilag a Nyugat, majd a Világ számára fogalmazza a Távol a csatatértől rovatcím alá sorolt háborús gondolatait, feljegyzéseit, firkáit. Időre van szüksége, amíg a házassága rendeződik és ismét a világ súlyos gondjain töprenghet. A következő években magához tér, már felelős költőként lép fel. Úgy, ahogy azt a pályatársak esetében látja.

Akikkel akarva-akaratlanul összehozza a sors.

Nyitvatartás

Roppant érdekesek és jellemzőek ezek a véletlen találkozások. Egyesekről Ady számol be, másokról az ismerősök vallanak. Ahogyan Tabéry Géza is tette. Leggyakrabban kávéházakban, vendéglőkben vagy vasútállomásokon kerül rájuk sor. Ahol sokszor órákig kell várni a vonatösszeköttetésre.

Az ujjammal kihúzom a férgeket

Attól függően, ki milyen irányba és milyen úti céllal utazik. Csakhogy amíg a barátok a csapataikhoz, a frontra - a halálba - igyekeznek, Ady két kézzel a nem remélt élet illúziójába kapaszkodik. Költőként nagyon is tudja, váteszesen érti - mert őt még egy világháború se verheti át, csak időlegesen - hogy az "eltévedt lovas" végül is hazatalál népéhez. Azokhoz, akik a történelemben Az ujjammal kihúzom a férgeket csak adtak és adtak - akkor is, amikor mindenüket: az életüket kérték áldozatul.

S ha nem is az idő pillanatokra bontott krónikája, "kamerafelvétele" az, amit elénk tár, hiszen arra ott vannak a kor jól-rosszul szerkesztett újságjai, közleményei, aktái. De kiderül, hogy a nagy háború az egész világon magához rántott, örvénylésébe kényszerített kivétel nélkül majd mindenkit, aki érzékenyen és felelősen gondolkodott az emberiség ügyeiben.

Az ujjammal kihúzom a férgeket

Szinte lehetetlen listát alkotni mindazokról, akiket ugyan nem a nagy háború tett nagy írókká, de írói nagyságuk híven megőrzi az első világháború hamisítatlan lenyomatát. Kivel kezdjük és kivel végezzük? Mert hiszen a száz év nem volt elég ahhoz, hogy a nagy háború témája kimerüljön.

Ma is születnek róla szóló érvényes, újat mondó, súlyos irodalmi alkotások, filmek, képzőművészeti munkák, elemzések, kutatások. Az emberiség egy részének mindez azonban már a könyökén jön ki - talán, mert nem olvasott róla eleget?

Vagy nem azt Az ujjammal kihúzom a férgeket éppen, ami személyre szóló üzenetet is hordozott a számára? Már a legelső pillanatoktól akadt író, aki - magát figyelve - a háborúba csöppent "kisember" reakcióit rögzítette, meglehetősen precízen és objektíven. Lengyel Menyhért "egyszerű gondolatai" a Nyugatban jelentek meg, majd ban könyv lett belőlük.

Íme egy az elsők közül: Az ujjammal kihúzom a férgeket ember reggel felébred - és minden reggel újból el kell hinni, hogy háború van. Olyan abszurd, olyan lehetetlen a gondolat, hogy emberek milliói lövöldöznek egymásra, ölik egymást a havas mezőkön, hogy egy óriási téli vadászat folyik, melyben nemcsak a hajtók emberek, férgek a sampban azok is, akik puskacső elé kerülnek - mondom - épp olyan hihetetlen most az egész, mint a nagy világfelfordulás legelső napjaiban, mikor mindnyájan egész biztosak voltunk afelől, hogy egy világháború, melyben Európa civilizált népei öljék egymást - lehetetlen.

Megmutatták és bebizonyították nekünk, hogy lehetséges Ez a legbensőnkben élő tiltakozás és csodálkozás az egyetlen biztos reménység arra, hogy a háború egyszer mégis ki fog veszni a világból.

Mert nem embernek való - nem mai embernek. A véres szekér, mely most átzörög a világon, hallatlan anakronisztikum. Nem kevésbé lehet rajta csodálkozni, mint csodálkoznánk azon, ha a masztodonok és ősállatok újra életre kelnének, vagy ha a vasút idézetek a parazitákról megint postakocsik közvetítenék a forgalmat.

Békéscsaba, Tevan azokat az élményeit és emlékeit, melyek őt az öccsén keresztül szorosan az élethez kapcsolják, ezáltal mintegy fölfedezve általában is az eleven ember immanens értékeit. Elidőzik az egykori legényszobában, ahonnan öccse a háborúba indult. Majd a pályaudvaron lézeng, nézi az elveszett otthonukat cókmókjukban menekítőket és mélyen átérzi kisemmizettségük tragédiáját.

Kitűnő korhangulat fogja össze a látszatra sietve összedobott írói leltár darabjait - megbűvölten olvasom a mélységesen magánszférába illő, de épp ezért egyetemessé táguló költői víziót, követem gondolatmenetét.

Érzem a Nagy Háborút: nem a perzselését, hanem fojtogató szorongatását. Várok egy vonatot. Az emberek köhögnek a ködben és a mozdonyok, amelyek a távolságok prestige-ével érkeznek, szintén köhögnek a decemberi hidegben, hosszan, ugatva, fájdalmasan, influenzás masztodonok, náthás szörnyek. A kijárat körül egy hegy magasodik. Ez a hegy csupa-csupa zsákokból áll. A raktár nem tudja befogadni a mindenünnen érkező szállítmányokat, sietve iderakják, a perron aszfaltjára tornyozzák és a ruhahalom egyre nő, a zsákdomb egyre magasodik, már akkora, mint egy hegy.

Sokáig nézem ezt a puha, óriási hegyet. Az ujjammal kihúzom a férgeket néhány idegen ember lézeng, aki most érkezett meg, a holmija után és a barna, durva zsákszövet uniformisában nem ismeri meg mindjárt az édes, otthoni holmiját. Én is hozzájuk szegődöm. Kutatom - a menekülőkkel együtt - a zsákok hátán az enyves cédulákat. Vajjon rátalál-e egymásra ember és tárgy? A nagy háborúban különösképpen. Világnagy távolságokra akkoriban a vonat volt az a kulcstényező, mely a roppant tömeget, az egyenruhás ágyútöltelékeket, a gyilkoló technikát, a fogolytranszportokat elhordozza.

Vas-úton gördülnek a kívül-belül bélelt, agyonszegecselt páncélvonatok. Ugyancsak vasúton menekítik maradék életüket a menekülők. És síneken gördülnek tova, vagy vesztegelnek ideiglenesen a hosszú-hosszú kórházi szerelvények is. Borisz Paszternak Doktor Zsivágó című regényében forradalmi csapatok száguldanak keresztül-kasul a távoli orosz télben, a végtelen tajgai vasúton, s Az ujjammal kihúzom a férgeket csak megállnak, és fegyvereikkel uralmuk, akaratuk alá gyűrnek egy-egy helységet, egycsapásra győz a forradalom.

Míg egy másik szerelvényen meg nem érkezik az ellentábor bosszúálló serege Minden azon múlik: ki birtokolja a síneket és a vasúti járműveket. És azon, hogy meddig vezetnek azok a sínek, amiket oly könnyű a levegőbe röpíteni